Вие сте тук

Отворени конкурси по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“

12.05.2016

На 12 май 2016 г. бяха отворени четири конкурса за представяне на предложения за проекти  по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“, с краен срок за представяне на предложения – 15 септември 2016 г.:

CEF-TC-2016-2: Електронно доставяне (eDelivery)

CEF-TC-2016-2: Електронна идентификация и електронен подпис (eIdentification & eSignature)

CEF-TC-2016-2: Европейски портал за електронно правосъдие (European e-Justice Portal)

CEF-TC-2016-2: Свободен достъп до данни от обществения сектор (Public Open Data)

Общият индикативен бюджет за четирите конкурса е 10.5 милиона евро.

Презентация за отворените конкурси може да намерите тук .

Повече информация за конкурсите може да се намери на: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals