Вие сте тук

Отворени конкурси в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа

17.02.2017

На 17 февруари 2017 г. са отворени 4 конкурса в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа:

  • CEF-TC-2017-1: Взаимно свързване на търговските регистри (Business Registers Interconnection System — BRIS)

Бюджетът е  2 млн. евро, а финансирането – до 75 % от допустимите разходи. Предложенията за проекти могат да се подават от едно юридическо лице или от консорциум от една или от няколко държави членки.

  • CEF-TC-2017-1: Електронна идентификация и електронен подпис (eIdentification & eSignature)

Бюджетът е 7 млн. евро, а финансирането – до 75 % от допустимите разходи. Предложенията за проекти могат да се подават от консорциум, състоящ се минимум от 3 юридически лица от една или от няколко държави членки.

  • CEF-TC-2017-1: Електронен обмен на данни за социалната сигурност (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI)

Бюджетът е 17 млн. евро, а финансирането – до 75 % от допустимите разходи. Финансирането е максимум 2 млн. евро за държава членка. Предложенията за проекти могат да се подават от едно юридическо лице или от консорциум от една или от няколко държави членки.

  • CEF-TC-2017-1: Европейски портал за електронно правосъдие (European e-Justice Portal)

Бюджетът е  1.5 млн. евро, а финансирането – до 75 % от допустимите разходи. Предложенията за проекти могат да се подават от едно юридическо лице или от консорциум от една или от няколко държави членки.

Крайният срок за представяне на предложения за проекти и по четирите конкурса е          18 май 2017 г.

Съответната документация по конкурсите може да се намери на: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals