Вие сте тук

Отворени конкурси в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа

05.06.2017

Отворени са 4 конкурса в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа:

  • CEF-TC-2017-2: Киберсигурност (Cyber Security)
  • CEF-TC-2017-2: Електронно доставяне (eDelivery)
  • CEF-TC-2017-2: Електронно здравеопазване (eHealth)
  • CEF-TC-2017-2: Електронни обществени поръчки (eProcurement)

Крайният срок за представяне на предложения за проекти и по четирите конкурса е  21 септември 2017 г.

Съответната документация по конкурсите може да се намери на: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals

Презентация за конкурсите и възможностите за участие може да изтеглите оттук:

За допълнителни въпроси относно възможностите за участие в Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“ може да се обръщате към г-жа Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Информационни технологии“ и член на Секторен комитет „Телекомуникации“ – тел. 9492315, e-mail:ekaneva@mtitc.government.bg.