Вие сте тук

113 български общини спечелиха ваучери по инициативата WiFi4EU

07.12.2018

От 215 успешно подали кандидатурите си български общини, 113 ще получат ваучери за изграждане на безплатни високоскоростни мрежи за безжичен достъп до интернет на обществени места. Три общини са отстранени, поради факта, че не са представили поискани допълнителни документи от страна на Комисията, в определения срок.

България заема 12 място от страните от Европейския съюз по брой на печеливши общини и ще получи финансиране в размер на 1 695 000 евро, което представлява приблизително  4.04 % от общия бюджет на конкурса. Най-голямо финансиране получават Германия, Испания, Франция, Хърватска, Италия и Румъния, при които ще бъдат раздадени максималните брой ваучери, а именно 224. Европейската комисия е подготвила и списък с резервни общини, които ще получат ваучер в случай на оттегляне на някоя община.

Очаква се до края на 2018 г. печелившите общини да подпишат споразумение с Комисията за получаване на ваучери. След това избраните общини ще имат 18 месеца да изберат инсталационна компания, която да изгради избраните точки за достъп на определените от тях места. Списък с всички печеливши български общини, както и сравнителни данни по отношение на представянето на страната ни спрямо другите държави от Съюза може да видите тук.

Според данни на Комисията раздаването на ваучерите се е решило още в първите 10 секунди от отварянето на конкурса, тъй като тогава са подадени повече от 4000 кандидатури, а броят на финансираните в този конкурс общини е 2800. За съжаление част от общините в страната имаха технически проблеми при подаването на своите кандидатури, което забави тяхното кандидатстване.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията продължава да подпомага общините в участието им в инициативата, като целта е до 2020 г. желаещите български общини да са свързани в мрежата WiFi4EU.