Вие сте тук

63 български общини печелят ваучери по инициативата WiFI4EU

15.05.2019

На 15 май 2019 г. Европейската комисия обяви резултатите от проведения втори конкурс по инициативата WiFi4EU. От общо регистрираните до този момент 241 български общини в него са подали 117 кандидатури. 63 общини са одобрени за получаване на финансиране в размер на 945 000 евро, което представлява 1,85% от общия бюджет на конкурса 51 000 000 евро. Според времето на класиране 34 общини са останали извън класирането, 15 са поставени в резервен списък, а 5 не отговарят на изискванията за кандидатстване. Списък с резултатите на страната ни може да видите тук.

По броя на получените ваучери в този конкурс България се класира на 14 място. За сравнение в първия конкурс страната спечели 113 ваучера, на стойност 1 695 000 евро, което от тогавашния бюджет на конкурса 42 млн. евро, представляваше 4,036% и класира страната на 12 място. Спечелените ваучери в първия конкурс наредиха страната ни на второ място по дял на общините, обхванати от инициативата. Тогава 43% от общините в страната се включиха успешно в надпреварата за изграждане на високоскоростен безжичен интернет на обществени места. Подробна информация за разпределението на ваучери по региони в първия конкурс може да се намери на адрес: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/237/bulgariya-zaema-vtoro-myasto-v-es-po-dyal-na-obshtinite-obhvanati-ot-iniciativata-wifi4eu.

Със спечелените ваучери и от втория конкурс ще бъдат обхванати 66% от българските общини, което е показателно за огромния интерес от страна на местните общности към инициативата.

В този конкурс Европейската комисия ще финансира 3400 общини от целия Европейски съюз, Норвегия и Исландия. Близо 98% от ваучерите са спечелени още в първите 60 секунди от отварянето на портала. Три държави получават максималното финансиране в размер на 15 % от общия бюджет или 510 ваучера - Германия, Испания и Италия. Франция се нарежда на 4 място с 409 ваучера (12,03% от общия бюджет). В първия конкурс 6 държави (Германия, Испания, Италия, Франция, Румъния и Хърватска) достигнаха максимален брой ваучери 224 (8% от общия бюджет). Европейската комисия обяви увеличаване на броя на общините, които ще бъдат обхваната от инициативата от предвидените между 6000 и 8000 на 9 000 до края на 2020 г.

Общините, които все още не са се регистрирали и тези, които не са успели да получат ваучер от двата конкурса до този момент, ще имат възможност да го направят още в следващия конкурс, който ще се проведе в рамките на тази година.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията продължава да подкрепя представителите на местните общности за участието им в инициативата.