Вие сте тук

България заема второ място в ЕС по дял на общините обхванати от инициативата WiFi4EU

01.02.2019

България заема второ място в ЕС по дял на общините обхванати от инициативата WiFi4EU след първия проведен конкурс през ноември 2018 г. 43 % от българските общини спечелиха ваучери за изграждане на високоскоростен безжичен интернет на обществени места. Първо място се заема от Ирландия, където кандидатури са подали 105 общини, а финансиране са получили 59.  От България са подадени 215 кандидатури, а финансиране в размер на 1 695 000 са получили 113 общини.

Районът с най-голям процент финансирани общини 17 от общо 35 общини е Североизточен, като там 49% от всички общини са получили ваучери в размер на 15 хил. евро. На второ място застава Югозападен район с 46%, или финансирани 24 от общо 52 общини. Третото място държи Северен централен район с 44% общини успели да се включат в инициативата, което е 16 от общо 36 общини. Южен централен район заема четвърто място с класирани 24 от 59 общини или 41%. На последно място застава Югоизточен район с 36% общини включени в инициативата или 12 от общо 33 общини.

Областта с най-голям брой общини спечелили ваучер е Русе, там от 8 общини ще се финансират 6, което представлява 75%. В област Шумен 70% от общините, или 7 от 10 общини се включват в инициативата. На трето място с 64% се нарежда област Плевен, където 7 от 11 общини са спечелили ваучери. В област Ямбол няма нито една община, която е успяла да се класира за финансиране. 

14 от областните градове са сред първите 113 общини, които ще изграждат мрежи за високоскоростен безжичен интернет на обществени места. Общината с най-малък брой население, която е сред получилите ваучер е Чавдар, а тази с най-голямо Пловдив.