Вие сте тук

Експерти от МТИТС представиха възможностите за участие в инициативата на Европейската комисия - WiFi4EU и подробности за изграждането и функционирането на Единна информационна точка

17.10.2017

На 15 октомври 2017 г., в курорта  „Албена“  се проведе третото издание на конференцията Интелигентна трансформация на общините „Интелигентна община или интелигентен начин на управление“. Събитието беше част от програмата на XII-тата годишна среща на местните власти.

В програмата на форума бяха включени презентации на експерти от МТИТС във връзка с новата инициатива на ЕК за осигуряване на безплатен безжичен интернет на обществени места в ЕС и изграждането на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ (ЕИТ).

Представителите на МТИТС на събитието представиха подробности за инициативата WiFi4EU, финансирана по механизма за свързване на Европа – сектор „Телекомуникации“: начини за кандидатстване и финансиране, изисквания към кандидатите, възможности за по-добро използване на продукти, услуги и приложения в цифровия единен пазар и др.

Схемата е една от мерките за реализиране на новите приоритети на Комисията за общество на гигабитов интернет. В първия конкурс по WiFi4EU могат да участват общини, групи от общини и асоциации на общини, които желаят да осигурят на своите граждани и гости висококачествен достъп до безплатен безжичен интернет с висока или свръхвисока скорост на публични открити и закрити пространства. Разходите за оборудване и инсталиране се поемат на 100 % от ЕК след одобрение на съответното населено място. Кандидатстването по инициативата е опростено и се извършва изцяло онлайн. Раздаването на ваучери за общините ще става на балансиран географски принцип, като финансиране ще получат първите подадени заявления. Бюджетът на първия конкурс е 18,6 млн. евро, като първите одобрени1000 населени места ще получат своите ваучери до края на 2017 или началото на 2018 г.

Експертите информираха участниците, че Министерството ще работи активно за подобряване на междусекторната координация при съвместното планиране, изграждане, ползване и поддържане на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи. Целта на ЕИТ, според тях е обединяването на наличната информация с цел повишаване прозрачността и стимулиране на инвестициите във високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез насърчаване на съвместното използване на съществуващата физическа инфраструктура. Проектът за изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ цели осигуряването на изпълнението на разпоредбите на проекта на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Основна цел на Директивата е ефективното планиране на разполагането на тези мрежи, използването на съществуващите инфраструктури и координирането на строежите, за да се намалят инвестиционните разходи.

В изпълнение на проекта МТИТС ще разчита на добро сътрудничество с компетентните държавни и общински институции и мрежовите оператори за осигуряване на възможност за интегриране със системите в централните и други администрации, използващи или създаващи геопространствени данни, както и предоставянето на интерактивни е-услуги за визуализация и използване на налични геопространствени данни (векторни и растерни).

Презентация от събитието.