Вие сте тук

Експерти от МТИТС взеха участие в ХIХ –та национална конференция по е-Управление "е-Управлението - услуги за гражданите"

12.03.2018

В рамките на втория семинарен ден - 9 март 2018 г. експерти от дирекция „Информационни технологии“ представиха инициативата на ЕК за безплатен обществен интернет на европейците и предстоящото създаване на Единната информационна точка. Презентациите бяха изнесени по време на сесията "Дигитализация на ресурсите на българските общини“. Събитието беше организирано от  ICT Media & ISACA Sofia Chapter, под патронажа на г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България.

Г-жа Христина Добрева – държавен експерт в отдел „Европейски програми и проекти“ подчерта, че инициативата на Европейската комисия за безплатен безжичен интернет на обществени места WiFi4EU е насочена директно към местните власти и те за първи път ще имат възможност за пряко онлайн кандидатстване за финансиране чрез ваучери. Според нея ползите от инициативата биха били много по-сериозни за малките местни общности, за отдалечените селища, отколкото за големите градове, но в България към схемата проявяват интерес дори и най-големите общини. Според г-жа Добрева на 20 март 2018 г. се очаква стартирането на онлайн портала на ЕК за кандидатстване по инициативата, а 6-8 седмици след това и отварянето на първия конкурс. В него ЕК ще раздаде 1000 ваучера, като всеки ще е на стойност 15 000 евро. В България бенефициери по първия WiFi4EU конкурс ще са всички 265 общини или асоциации от общини, като минимум 15 общини ще могат да получат финансиране.

Г-жа Даниела Пешева – държавен експерт в отдел „Политика на информационното общество“ представи на вниманието на участниците разяснения за Единната информационна точка (ЕИТ). Тя ще бъде ГИС базирана електронна платформа, осигуряваща достъп до информация за съществуваща физическа инфраструктура, подходяща за разполагане на електронни съобщителни мрежи, както и планирани и текущи дейности по строителство. Г-жа Пешева напомни, че нейното създаване е с цел изпълнение на изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Фокусът ѝ е ефективното планиране на разполагането на тези мрежи, използването на съществуващите инфраструктури и координирането на строежите, за да се намалят инвестиционните разходи. От април 2017 г. МТИТС изпълнява проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, финансиран по ОПДУ.

Презентации от събитието.