Вие сте тук

Европейската комисия насърчава безплатния достъп до безжичен интернет чрез инициативата Wi-Fi4EU

07.02.2018

Европейските граждани скоро ще се възползват от инициативата WiFi4EU за изграждането на безплатен обществен безжичен достъп до интернет в целия ЕС — на площади, в паркове, градски зали, библиотеки и други обществени места.

В средата на месец март 2018 г. ще бъде пусната онлайн платформата за кандидатстване. За първия конкурс допустими кандидати са общините и асоциациите от общини. За България е прието разделението на 265 общини. След отваряне на платформата общинските администрации ще имат възможност в рамките на 6-8 седмици да попълнят своя формуляр за кандидатстване по първия конкурс по инициативата WiFi4EU. Възможност за регистрация ще имат и инсталационни компании. В рамките на пилотния конкурс Европейската комисия ще раздаде първите 1000 ваучера за населени места в целия ЕС.

На първия етап - подаване на заявления, не се изисква общините да имат подготвено проектно предложение за изграждане на бъдещите безжични мрежи. Във формуляра за кандидатстване ще се попълва само обща информация за общината – като наименование, адрес, лице за контакт, брой жители и т.н. Очаква се формулярът да е максимално опростен и да се попълва на всички официални езици в ЕС. Европейската комисия ще извърши своята селекция на база времето на подаване на формулярите за участие, отчитайки географския принцип. За всяка страна членка се предвижда да бъдат финансирани минимум 15 общини.

За да се гарантира своевременно получаване на актуална информация по инициативата от общините, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията дава възможност за определяне на лице за контакт от съответната община с данни за служител, длъжност, електронна поща и телефон.  Данните могат да се изпращат на г-жа Христина Добрева - hdobreva@mtitc.governmet.bg, тел. 029409283.

Повече информация може да намерите на адрес: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/252/vuprosi-i-otgovori-za-ei...

 

Европейската комисия насърчава безплатния достъп до безжичен интернет чрез инициативата Wi-Fi4EU | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Грешка

The website encountered an unexpected error. Please try again later.