Вие сте тук

Европейската комисия обяви датата на отварянето на третия конкурс по инициативата WiFi4EU

06.09.2019

На 19 септември 2019 г. в 14:00 часа българско време (13:00 ч. Централно европейско време) ще стартира третият конкурс по инициативата WiFi4EU. Бюджетът на конкурса е 26.7 млн. евро и ще бъдат раздадени 1 780 ваучера. Всяка държава може да получи минимум 15 и максимум 142 ваучера.

До този момент България има спечелени 186 ваучера от двата конкурса, което представлява 70 % от всички български общини. Това нарежда страната ни на първо място по дял на общините, обхванати от инициативата. Спечеленото финансиране възлиза на 2 790 000 евро. В много български общини вече има изградени и реално функциониращи мрежи и гражданите и гостите на тези населени места имат свободен високоскоростен wifi достъп до интернет на избраните обществени места.

Третият конкурс ще бъде отворен за участие до 17:00 часа Централно европейско време на 20 септември 2019 г. Продължава да важи принципът за „първи кандидатствал, първи получил“ при спазване на географския баланс. Важно е да се има предвид, че изборът на общините, които получават финансиране се решава в първите секунди на кандидатстването.

В тази връзка общините, които проявяват интерес за участие следва първо да направят регистрация на портала WiFi4EU. Препоръчително е регистрацията да се направи преди деня на отваряне на конкурса, за да избегнат евентуални технически проблеми, които биха забавили тяхното кандидатстване. Общините, които имат регистрация следва само да натиснат бутона за кандидатстване в 14:00 ч. на 19 септември 2019 г.

Европейската комисия е създала възможност за редактиране на създадените профили на общините (редактиране на Моята регистрация/Edit my registration) и общини, при които има съвпадение на електронния адрес на кмета и електронния адрес на лицето за контакт следва да направят промяна, като подадат два различни адреса. Това ще им позволи след евентуално получаване на ваучер да подпишат безпроблемно онлайн Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Повече полезна информация може да получите от наръчника на инициативата на български език.

Отдел „Широколентови технологии и приложения“ към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, продължава да подкрепя общините в процеса на кандидатстване и реализиране на мрежите по ваучерната схема, изпълнявайки своите функции на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO).