Вие сте тук

МТИТС организира Втори национален семинар за споделяне на езикови ресурси

19.10.2018

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира Втори национален семинар за споделяне на езикови ресурси, който ще се проведе на 24 октомври 2018 г. от 08:30 часа в Представителството на Европейската комисия в България (Дом на Европа, ул. „Георги С. Раковски“ № 124). Събитието се организира съвместно с Института за български език при Българската академия на науките и Представителството на Европейската комисия в България, в рамките на европейски проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа” (European Language Resources Coordination, ELRC). Целта на проекта е да идентифицира и събере подходящи езикови ресурси на всички официални езици в Европейския съюз и асоциираните към Механизма за свързване на Европа страни за целите на платформата за автоматичен превод eTranslation.

Европейската комисия организира поредица от национални семинари, за да преодолее едно от основните предизвикателства пред създаването на работещ Цифров единен пазар в Европа – езиковите бариери, с които публичните администрации, министерствата и гражданите се срещат всеки ден.

В рамките на събитието участие ще вземат представители на: Европейската комисия, проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа“, публичната администрация, администрациите на Народното събрание, Президентството, представители на Българската академия на науките, академичната общност, компании, работещи в областта на професионалните преводи, информационните и езиковите технологии и издателската дейност и др.

Съвременните системи за автоматичен превод като eTranslation разчитат на огромни количества текстови данни, за да повишат ефективността си. Проектът „Координиране на езиковите ресурси в Европа“ (ELRC) събира тези езикови данни в различни формати и ги предоставя на платформата eTranslation, за да подобри производителността на системата за превод и качеството на текстовете, които се превеждат. Платформата eTranslation улеснява комуникацията на различни езици и обмена на документи и друго езиково съдържание в Европа между националните публични администрации, между администрациите и гражданите на ЕС и бизнеса. Платформата подпомага работата на публичната администрация в областта на правата на потребителите, здравеопазването, обществените поръчки, социалната сигурност, културата и други. Тя ще „захранва“ обществените онлайн услуги в Европа, като Европеана, портала за Отворени данни и онлайн платформата за разрешаване на спорове.

Всички представители на администрацията в България биха имали полза от  платформата за автоматичен превод еTranslation. С широкото ѝ използване се очаква сериозно намаляване на разходите за преводачески услуги от страна на администрациите. За да се постигне задоволително ниво на преводите от и на български език е необходимо сериозно количество публична информация да бъде предоставена за нуждите на Европейската комисия. Колкото по-голям брой езикови ресурси бъдат предоставени от съответната страна, толкова по-лесно и качествено ще бъде „обучена“ платформата за автоматичен превод еTranslation на съответния език.

Семинарът ще даде възможност на представителите на администрацията да се запознаят с възможностите за споделяне на езикови данни, т.нар. езикови ресурси, които са плод на тяхната ежедневна работа, правните въпроси свързани с този процес, техническите изисквания и подкрепата, която се предоставя от платформата на проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа”.

Участието в събитието е безплатно, но е необходима регистрация на адрес http://www.lr-coordination.eu/bg/l2bulgaria_registration. При запълване на местата регистрацията ще бъде затворена.