Вие сте тук

Семинар, организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представи новите възможности за финансиране на проекти за широколентов достъп

09.09.2019

На 5 септември 2019 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) със съдействието на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ към Европейската комисия (DG CNECT) и Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп (European Broadband Competence Offices Network) проведе семинар на тема: „Механизъм за свързване на Европа 2 (CEF 2): Нови цифрови възможности“. В официалното откриване на събитието взеха участие министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, директорът на Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп (BCO-SF) Ян Дрьоге, представителят на ЕК от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ Даниел Китча и ръководителят на българския офис за широколентова компетентност Златина Николова. Еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел изпрати специално видеообръщение до участниците в семинара.

Организацията и участниците в програмата на събитието бяха високо оценени от представителите на Европейската комисия. Най-голям интерес към събитието проявиха представителите на българските общини, както и на телеком операторите.

МТИТС е институцията, която осъществява функциите на национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office - BCO). В тази връзка е ангажирано със запознаване и консултиране на всички заинтересовани страни, в това число институциите и големите телекомуникационни оператори, участващи в процеса на реализация на предстоящи инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп и насърчаване развитието на 5G. МТИТС популяризира широко и възможностите, които представя инициативата WiFi4EU и подкрепя представителите на местните общности за тяхното участие. След големия успех при кандидатстването на българските общини при първите два конкурса на инициативата за изграждане на безплатен обществен високоскоростен безжичен достъп до интернет в целия ЕС, министерството кани представители на всички общини за участие в семинара. На него ще бъдат представени новите възможности за финансиране, които са предвидени от Механизма за свързване на Европа 2 (МСЕ 2). До този момент по инициативата WiFi4EU, финансирана по МСЕ, 186 български общини са спечелили финансиране на стойност 2 790 000 евро. В първия конкурс от ноември миналата година бяха спечелени 114 ваучера, а от втория - от май тази година - 72. Към момента регистрирани на портала на инициативата са 242 български общини. Със спечелените ваучери в страната са обхванати 70% от българските общини.

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е програма, която подкрепя трансевропейските мрежи и инфраструктури в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката. МСЕ 2 Цифровизация (CEF 2 Digital) предвижда бюджет от 3 милиарда евро за седемгодишния период 2021 - 2027 г. на програмата в различни приоритетни области за инвестиции в цифровата инфраструктура на ЕС. Тези инвестиции са от решаващо значение за цифровата трансформация на Европа, в това число развитие на 5G коридори покрай транспортни трасета, гигабит свързаност за социално-икономически двигатели, развиване на интелигентни общности, както и на ключови мрежи от стратегическа важност.

На срещата експерти от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ към Европейската комисия и Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп (BCOs) представиха новите възможности за финансиране на местните общности и отговориха на всички зададените въпроси по време на проведената дискусия. Те дадоха и кратка информация относно третия конкурс по инициативата WiFi4EU, който ще стартира на 19 септември 2019 г. При него ще продължи да важи принципът за „първи кандидатствал, първи получил“ при спазване на географския баланс и изборът на общините, които получават финансиране се решава в първите секунди на кандидатстването.

Представителят от Генерална дирекция „Съобщителни мрежи и съдържание“ на Европейската комисия призова участниците да се включат в обществената консултация за избор на приоритетните области за инвестиции в цифровата инфраструктура на ЕС. ЕК очаква да се очертаят съществуващите нужди от свързаност и най-добрите начини за тяхното осъществяване чрез финансовата подкрепа на второто издание на програмата Механизъм за свързване на Европа. В обсъждането могат да се включат представители на  промишлеността, академичните институции и публичния сектор. Целта на Европейската комисия е да се създаде програма, която максимално да отговаря на икономическия интерес при осъществяване на инвестиции в цифрова инфраструктура.

Представители на телекомуникационните оператори в България взеха участие в семинара с презентации и демонстрация на услугите, които предоставят и възможностите за изграждане на мрежи за cупербърз ширoкoлeнтoв дocтъп, включително и 5G.

Програма на семинара:

09:00-09:40

 

ОТКРИВАНЕ

Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Ян Дрьоге, Директор на Офиса за широколентова компетентност (BCO-SF) (презентация)

Мария Габриел, Еврокомисар по цифровата икономика и общество (видео обръщение)

09:40-10:00

 

Представяне на функциите, които МТИТС изпълнява като национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office - BCO), Златина Николова, Началник на отдел „Широколентови технологии и приложения“, дирекция „Информационни технологии“, МТИТС и ръководител на българския офис за широколентова компетентност

10:00-11:00

 

Механизъм за свързване на Европа 2 (CEF 2): Нови цифрови възможности – Какво да очакваме?, Даниел Китча, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, Европейска комисия (презентация)

11:00-11:30

 

Кафе-пауза

11:30-12:30

 

Дискусия със заинтересованите страни относно техните инвестиционни планове и възможностите за финансиране, които Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) предоставя

12:30-13:30

 

Услугите, които предоставят телекомуникационните оператори и възможностите за изграждане на мрежи за cупeрбърз широколентов дocтъп, включително 5G, Представители на българските телекомуникационни оператори:

А1 България (презентация)

Нетера (презентация BG/EN)

Теленор България (презентация)

БТК ЕАД/VIVACOM (презентация)

13:30-14:30

 

Обяд

14:30-15:30

 

Финансиране за широколентова инфраструктура - споделен опит от инициативата WiFi4EU, Въпроси и отговори (презентация)

15:30-16:00

 

Кафе-пауза

16:00-16:30

 

Дискусия

16:00-17:00

 

ЗАКРИВАНЕ

 

Отдел „Широколентови технологии и приложения“ в дирекция Информационни технологии на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, продължава да изпълнява своите функции на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) и да подпомага и консултира всички заинтересовани страни, в това число институциите и големите телекомуникационни оператори, участващи в процеса на реализация на предстоящи инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп.