Вие сте тук

България остава сред десетте страни с най-голям брой посещения на платформата „Граждани“ на портала „Вашата Европа“

България остава сред десетте страни с най-голям брой посещения на платформата „Граждани“ на портала „Вашата Европа“

По данните на Бюлетина за изпълнението на дейностите в областта на цифровия единен пазар от 2018 г. България запазва мястото си в десетте страни с най-голям брой посещения на платформата „Граждани“ от портала „Вашата Европа“ през 2017 г.

По отношение изпълнението на националните ангажименти по портала, страната ни продължава да получава положителна оценка. От останалите още 7 наблюдавани области на действие, България е изпълнила всички изисквания на Комисията в още четири области, частично в две и има неизпълнение в една.

Гърция и Литва не са покрили изискванията на портала „Вашата Европа“ и остават с отрицателни оценки по наблюдаваните индикатори, а четири страни са ги покрили частично.

Влизанията за търсене на информация от България на платформата „Граждани“ за 2017 г. са 541 258 (428 988 - 2016 г.), което нарежда страната на 10 място от 31 страни. Българските посещения на платформата „Предприятия“ за същия период са 98 067, с 22 080 повече от 2016 г. , когато са били 75 987. Това нарежда страната ни на 13 място с четири места по-напред от 2016 г. Първо място по брой посещения в платформата „Граждани“ се заема от Италия с 1 408 829. Челни места по посещаемост заемат: Великобритания, Германия, Испания, Франция, и Полша. На платформата „Предприятия“ най-голям интерес от информацията на портала са демонстрирали гражданите на Полша, Великобритания, Италия, Белгия, Испания и Гърция. Последното място и в двете категории се заема от Лихтенщайн.

Посещенията и в двете секции на портала „Вашата Европа“ през 2017 г. са около 20 млн. , което е с близо 17 % повече от предишния период. Посещенията на ден са 54 795 (47 200 през 2016 г.). Най-голям брой посещения на платформата „Граждани“  за този период има от Италия, Великобритания и Германия (запазват се от 2016 г.), а на платформата „Предприятия“ от Полша, Великобритания и Италия (Италия, Полша и Великобритания през 2016 г.)

За изминалата година например секция „Пътуване“ е най-посещаваната на платформата „Граждани“ с 32, 4 % (37,9 % - 2016 г.), следвана от секция „Работа“ 18,8% (20.8 %- 2016 г.) и секция „Превозни средства“ 14,8% (13 %- 2016 г.). Най-малко информация гражданите са търсили в секция „Образование и младеж“ – 4,6 %.

На платформата „Предприятия“ е търсена най-много информация в секция „Такси“ 57,3 % (40.5 %- 2016 г.), следвана от „Обществени поръчки“  8.9 % и „Финанси и финансиране“ 8,7 %. Най-слабо посещаваната секция на тази платформа през изминалата година е била „Персонал“.

Най-голям брой посещения са регистрирани на платформата „Граждани“  през месец юли -1 601 859, следвани от  1 516 858 бр. през месец август  1 468 846 бр. през месец юни. На платформата „Предприятия“ най-голям брой посещения са регистрирани през месец ноември – 417 352 бр., следвани от 463 115 бр. през октомври и 379 315 бр. през м. май 2017 г.