Вие сте тук

България с положителна оценка за приноса си към европейския портал “Вашата Европа”

България с положителна оценка за приноса си към европейския портал “Вашата Европа”

Според последното издание на Бюлетина за единния пазар на Европа от октомври 2015 г. България е изпълнила задълженията си към портала на Европейската комисия “Вашата Европа” и се нарежда сред 11-те страни с отчетени по-добри резултати в сравнение с минали периоди.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията участва в информационната поддръжка и популяризирането на портала “Вашата Европа”, целящ  практическото осъществяване на Единния европейски пазар. Разработването на портала е плод на съвместните усилия на Европейската Комисия и държавите - членки, като основната му цел е хората да бъдат запознати с правата си на граждани на ЕС и  възможността за прилагането им в различните страни от Съюза.

“Вашата Европа” предлага на гражданите и представителите на бизнеса в ЕС многоезична, практична и достъпна информация и съвети относно правата им в рамките на Единния пазар, в различни сфери на обществения живот (пътуване, образование, работа и пенсия, здраве, участие в изборния процес, производство, търговия, околна среда и т.н.). Порталът насочва потребителите, нуждаещи се от помощ към съответните услуги на национално и европейско равнище, между които СОЛВИТ (Механизъм за разрешаване на трансгранични проблеми, възникнали пред гражданите и фирмите в резултат на неправилно прилагане на законодателството на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар), Европейска мрежа за предприятия, ЕУРЕС (Европейска мрежа за работни места), Европейски центрове за защита на потребителите и др. Практическо ръководство “Вашата Европа, Вашите права” може да разгледате на адрес: http://een.dobrich.net/wp-content/uploads/2015/04/KM0214968BGN_002.pdf

“Вашата Европа – предприятия” е платформата, обединяваща на едно място, както обща информация, така и практически насоки за предприятията, които възнамеряват да извършват трансгранични дейности и да разширят бизнеса си в чужбина. Целта на инициативата е запознаването на заинтересованите лица със спецификите на администрациите и административните процедури на отделните държави-членки на ЕС. Бизнесът може да се възползва от предоставената практическа информация на европейско и национално ниво във връзка с Единния европейски пазар, интернационализация, програми на ЕС за финансиране, европейски стандарти, както и срокове и разходи за стартиране на бизнес в други европейски страни.

В рамките на платформата “Вашата Европа – Граждани” потребителите имат достъп до полезна за тях информация, засягаща техните права, възможности за работа и обучение, социално и здравно осигуряване и всичко, което трябва да знаят в случай на пребиваване в друга държава - членка на ЕС.

Порталът предлага и опция за обратна връзка с посетителите и заинтересованите страни.

За 2014 г. общият брой на посещенията на двете платформи на портала надхвърля 9,6 млн., а за първите осем месец на 2015 г. са регистрирани на 8 млн. посещения. На ден се регистрират средно 26 400 влизания, като порталът има повече от 800 000 посещения в рамките на месец. 95 % от посетителите намират платформата за гражданите като изключително или много полезна, а тази за бизнеса получава 87% одобрение по същия показател.

Посещенията на портала от страна на български граждани за месеците от януари до август 2015 г. са над 500 хил.  В платформата “Вашата Европа – Граждани” за периода 2014 – 2015 г. най-посещаваните секции са “Работа” и “Пътуване”, а в платформата за предприятията – “Данък добавена стойност и митници” и “Намиране на финансиране”.