Вие сте тук

България се нареди на осмо място по брой посещения на платформата „Граждани“ на портала „Вашата Европа“

12.07.2017

Порталът „Вашата Европа“ се стреми да помогне на хората и предприятията да живеят и/или извършват стопанска дейност в ЕС, чрез предоставяне на достъпна информация относно техните права в рамките на единния пазар и да ги насочва към службите за помощ, когато това е необходимо. Информацията, публикувана на двете платформи „Граждани“ и „Предприятия“ е многоезична и се предоставя от институциите на ЕС и националните правителства.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията отговаря за българската информация, която се предоставя на портала и се грижи за популяризиране на ползите от неговото използване сред гражданите, институциите и бизнеса.

По отношение изпълнението на националните ангажименти по портала, страната ни получи положителна оценка в последния Бюлетин за единния цифров пазар за 2016 г. От останалите 8 наблюдавани области на действие, България е изпълнила всички изисквания на Комисията в още три области и частично в пет.

Гърция и Латвия и тази година не са сътрудничили за развитието на „Вашата Европа“, а още седем страни са покрили частично индикаторите за изпълнение на Европейската комисия.

Общият брой на посещенията на портала се е увеличил с 40 % в сравнение с предишния оценяван период и са повече от 17 милиона. Влизанията за търсене на информация от България на платформата „Граждани“ за 2016 г. са 428 988, което нарежда страната на 8 място от 31 страни. Българските посещения на платформата „Предприятия“ за същия период са 75 987, с които България заема 17 място. Първо място по брой посещения и на двете платформи се заема от Италия със съответно 1 275 096 и 349 478 бр. Челни места по посещаемост на платформата „Граждани“ на портала „Вашата Европа“ заемат: Великобритания, Германия, Финландия, Испания и Полша. На платформата „Предприятия“  най-голям интерес от информацията на портала са демонстрирали граждани на Полша, Великобритания, Испания, Финландия и Германия. Последно място и в двете категории се заема от Лихтенщайн.

Секция „Пътуване“ е най-посещаваната на платформата „Граждани“ тази година, с 37,9 %, следвана от секция „Работа“ (20.8 %) и секция „Превозни средства“ (13 %). Най-малко информация гражданите са търсили в секция „Семейство“.

На платформата „Предприятия“, хората са търсили най-много информация в секция „Такси“ (40.5 %), следвана от „Финанси и Финансиране“  (26.8 %) и „Продаване в чужбина“ (9.6 %). Най-слабо посещаваната секция на тази платформа през изминалата година е била „Околна среда“.