Вие сте тук

МТИТС представи презентация за начините на популяризиране на портала “Вашата Европа”, като пример за добра практика

26.10.2017

На 12-13 октомври 2017 г. в Дъблин, Ирландия се проведе четвърта годишна среща на Редакционния съвет на портала “Вашата Европа”, организирана от Европейската комисия, в сътрудничество с Министерството на трудовата заетост, предприемачеството и иновациите (DJIE) - Ирландия. На срещата присъстваха над 30 представители от всичките 28 страни-членки на ЕС. България беше поканена от Комисията да вземе  участие в интерактивния панел за добри практики като разкаже за способите, които използва за успешното популяризиране на портала. Българското правителство, чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията участва в информационната поддръжка и популяризирането на портала. Страната ни получи положителна оценка в последния Бюлетин за единния цифров пазар за 2016 г., по отношение изпълнението на националните ангажименти по портала.

На срещата присъстваха представители от МТИТС, чиято цел беше да споделят начините на популяризиране на портала чрез сайта на МТИТС, медийни публикации, презентиране на актуална информация, както и чрез информационни дни на министерството. Експертите информираха още екипа за настоящото състояние при използването на услуги, предоставени чрез интернет сред гражданите в България.  Българите са на осмо място по активност при ползване на портала на Европейския съюз "Вашата Европа" за 2016 г.  Разработването на портала е плод на съвместните усилия на Европейската Комисия и държавите  членки, като основната цел е хората да бъдат запознати с правата си на граждани на ЕС и  възможността да ги прилагат в различните страни от Съюза. “Вашата Европа” предлага на гражданите и представителите на бизнеса в ЕС многоезична, практична и лесна за употреба информация относно правата им в Европейския съюз в рамките на Единния пазар, в различни сфери на обществения живот (пътуване, образование, работа и пенсия, здраве, участие в изборния процес, производство, търговия, околна среда и т.н.). По-голямата част от информацията е достъпна на езиците на всички страни от ЕС.

Презентация от събитието.