Вие сте тук

Порталът на Европейската комисия „Вашата Европа“ и „Вашата Европа съвети“ организират дискусия в социалните мрежи във връзка с признаването на професионалните квалификации в различни страни на ЕС

Порталът на Европейската комисия „Вашата Европа“ и „Вашата Европа съвети“ организират дискусия в социалните мрежи във връзка с признаването на професионалните квалификации в различни страни на ЕС

На 18 април 2016 г. от 11.00 до 13.00 часа (Централно европейско време) експерти на Европейската комисия ще отговарят на въпроси на потребителите на социални мрежи  във връзка с признаването на професионалните квалификация в различни страни на ЕС. Петима правни експерти от  „Вашата Европа съвети“ ще отговарят на практически въпроси и ще представят националните правила, които се прилагат към гражданите, когато желаят да започнат работа в чужбина и какви документи се изискват в тази връзка. В дискусията ще се включат и представители на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на ЕК. Езиците, на които ще могат да отговарят експертите в дискусията са: английски, френски, италиански и шведски. Основният въпрос на дискусията е за кои професии има автоматично признаване на квалификациите на съответния кандидат и какви са специалните изисквания за съответната професия.

Участниците в дискусията ще получат информация за условията за получаване на Европейска професионална карта (ЕПК) (електронна процедура, която се използва за признаване на професионални квалификации в друга страна от ЕС). ЕПК е електронно доказателство, че кандидатът е преминал административни проверки и неговите професионални квалификации са признати от страната, в която желае да работи или, че той отговаря на условията за временно предоставяне на услуги в тази страна. До този момент процедурата за Европейска професионална карта може да се използва от: медицински сестри с общ профил,  фармацевти,     физиотерапевти, планински водачи и агенти по недвижима собственост. Останалите специалисти следват стандартните процедури за признаване на техните професионални квалификации. В бъдеще процедурата за Европейска професионална карта може да обхване и други професии.

Дискусията ще се води на фейсбук страницата на „Вашата Европа“ https://www.facebook.com/YourEuropePortal/?fref=nf и в Туитър.