Вие сте тук

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Христо Христов - Председател
Адрес: София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
Тел.: 02/9409864,
Факс: 02/9409828,
Имейл: IHristov@mtitc.government.bg