Вие сте тук

Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София

Национална многопрофилна транспортна болница - гр. София

София 1233
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 108

Тел: (02) 831 54 78
Факс: (02) 931 51 38
E-mail: nmtb_sofia@abv.bg
Интернет страница: http://nmtb-sofia.eu/