Вие сте тук

България сподели опит в сферата на Отворени данни по време на регионалната конференция SeeDig 2017

България сподели опит в сферата на Отворени данни по време на регионалната конференция SeeDig 2017

На 24 и 25 май в Охрид, в бившата югославска република Македония, се проведе Третият годишен диалог в Югоизточна Европа относно управлението на Интернет (SEEDIG). Отворените данни бяха една от основните теми, обсъждани по време на двудневното събитие. Имаше конкретна сесия, посветена на Отворените Данни, по време на която представители на Албания, България, Бившата югославска република Македония, Румъния и Сърбия споделиха опита си.

Всяка страна представи кратка презентация, в която изтъкна своя портал за данни, използва случаи, извлечени поуки и възможности за сътрудничество. Представянето на българския опит за отворени Данни можете да намерите тук. Като допълнителен принос към дискусиите бяха използвани различни ресурси на Европейския портал за данни, като например Доклада 2016 за "Зрялост на отворените данни в Европа" и ресурсите в раздела "Факти и отчети".

Двудневното събитие завърши с някои ключови послания:

  • Необходимо е включването на недържавни участници в процеса на отваряне на данните, тъй като те са предвидени ползватели на Отворени Данни и могат да предоставят предложения за това как да се направят Отворените Данни полезни за всички потребители;
  • Публичните институции трябва да подпомагат гражданите в разбирането как могат да използват отворените данни в тяхна полза;
  • Предизвикателствата и поуките, извлечени от опита на "Отворени данни" включват централизирани архитектури за портали и видимо лицензиране за използването на публикувани набори от данни;
  • Инициативите "Отворени данни" трябва да се ръководят от хората, особено от млади предприемачи и студенти, не само от правителството.

Повече данни за събитието можете да намерите тук.