Вие сте тук

Участие на експерти на МТИТС в конференция на тема „Движещата сила на данните за обществените поръчки за бизнеса и политиката на ЕС"

09.07.2018

На 29-30 май 2018 г. в Брюксел, Белгия се проведе конференция „Движеща сила на данните за обществените поръчки за бизнеса и политиката на ЕС", организирана от Службата за публикации на Европейския съюз под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС.

На срещата присъстваха 100 експерти от публичния и частен сектор в областта на обществените поръчки от всичките 28 страни-членки на ЕС. Целта на това събитие беше да се обмисли подобряването на настоящите инструменти за управление и използване на данните за обществените поръчки, както и да се споделят най-добрите практики и опит, за да се открият възможности за сътрудничество и да се използват натрупаните синергии с цел намаляване на бюрокрацията.

Ангажиментите от българската  страна бяха свързани с приветствие при откриването на събитието и представяне на българския опит в областта на отворените данни.

Прикачен файлРазмер
Файл Презебтация Отворени данни658.68 KB