Вие сте тук

Биография

Биография

ИВАН МАРКОВ

Главен секретар 

Иван Марков е магистър по счетоводство и контрол в Университета за национално и световно стопанство.

От 1995 до 2006 година работи в столична дирекция на Държавен финансов контрол и агенцията за държавен вътрешен финансов контрол към Министерството на финансите. През 2006 заема поста на главен вътрешен одитор и директор на дирекция „Вътрешен одит" в Министерството на икономиката и енергетиката, а през 2007 - директор на дирекция „Планиране и управление на бюджета" в Министерството на отбраната. Преди да заеме поста на главен секретар в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е главен секретар в Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" и директор на дирекция „Финанси" в Министерството на отбраната.

Владее английски и руски.