Вие сте тук

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в процедура за подбор на външни членове на одитния комитет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията