Вие сте тук

Тримесечни отчети

24.10.2018
Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 30.09.2018г.,
23.07.2018
Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 30.06.2018г.
20.07.2018
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.
26.04.2018
Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечната информация за разходите по бюджетните програми на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.03.2018г.

Страници

Subscribe to Тримесечни отчети