Вие сте тук

Информация предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

Информация предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

За периода от 2016 г. до настоящия момент няма предоставена информация съгласно чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ.