Вие сте тук

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:

40

- от граждани на Република България:

28

- от журналисти:

4

- от фирми:

2

- от НПО:

5

- от политически партии1

Общ брой на решенията за:

 

- предоставяне на пълен достъп до обществена информация:

18

- предоставяне на частичен достъп до обществена информация:

2

- препращане на заявлението по компетентност:

18

- отказ
(исканата от заявителя информация не носи белезите на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществената информация)

1

Общ брой без решения - мълчалив отказ:1
Приложения: