Вие сте тук

Приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Министeрство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Център за информация и административно обслужване (фронт-офис)

Адрес: ул."Дякон Игнатий" № 9 (вход за граждани от ул."Гурко", първи етаж)

Адрес на електронна поща: mail@mtitc.government.bg

тел.: 02/9409 640, 02/9409 542, 02/9409 771

Работно време: от 9.00 до 17.30 часа ежедневно, в работните дни на седмицата. Фронт-офисът продължава работата си до приключване на  административното обслужване, но не повече от два астрономически часа, когато след края на обявеното работно време има чакащи потребители на административни услуги.