Вие сте тук

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1807 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 ноември 2018 година относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз