Вие сте тук

Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз

23.07.2019

Регламент (ЕС) 2018/1807 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно рамка за свободното движение на нелични данни влезе в сила през декември 2018 г. и се прилага от 28 май 2019 г.  Целта на регламента е да бъде постигнат по-конкурентен и интегриран пазар на ЕС за услуги и дейности за съхранение и обработка на данни.  

Регламентът:

  • въвежда принципна забрана за държавите членки да налагат изисквания относно това къде следва да се локализират данни. Изключения са основания, свързани с обществената сигурност, в съответствие с принципа на пропорционалност.
  • създава механизъм за сътрудничество, за да се гарантира, че компетентните органи ще имат достъп до данни, които се обработват в друга държава членка.
  • насърчава разработването на етични кодекси за поведение с цел саморегулиране при смяната на доставчици на услуги и пренасянето на данни.

С Протокол от заседание на Министерския съвет от 17.07.2019 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен за единно звено за контакт по прилагането на Регламента.

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1807 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 ноември 2018 година относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз

Протокол от заседание на Министерския съвет от 17.07.2019 г.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Насоки във връзка с Регламента относно рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз

„Кодекси за поведение“ относно смяната на доставчиците на облачни услуги и пренасянето на данни

ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

 

За контакти и въпроси, моля пишете ни на: Ffd_Info@mtitc.government.bg.