Вие сте тук

Представени са „Кодекси за поведение“ относно смяната на доставчиците на облачни услуги и пренасянето на данни

16.12.2019

Работната група за разработване на „Kодекси за поведение“ относно смяната на доставчиците на облачни услуги и пренасянето на данни (SWIPO) представи на Съвета и на Комисията първите копия на двата „Кодекса за поведение“, както е предвидено в Регламента за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз.

Работната група SWIPO финализира разработването на двата „Кодекса за поведение“ относно смяната на доставчиците на облачни услуги и пренасянето на данни.

По време на финландското председателство на ЕС на Конференцията „Икономика, основана на данни“, работната група официално представи първите екземпляри от „Кодексите за поведение“ на Роберто Виола, генерален директор на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия и на Мария Раутавирта, представител на финландското правителство.

Освен двата специални „Кодекса за поведение“, съответно за облачните услуги като „инфраструктурата като услуга (IaaS)“ и като „софтуер като услуга (SaaS)“, работната група SWIPO представи и обширно предложение за структура на управление.

Тази структура на управление следва да направи „Кодексите за поведение“ практически приложими, напр. чрез механизъм за обратна връзка от потребителите (механизъм за получаване на оплаквания/жалби от потребителите).

Крайният срок за прилагане на „Кодексите за поведение“ е месец май 2020 г., както е предвидено в Регламента за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз (FFD).

Както е предвидено в Регламента, Европейската комисия ще направи оценка на въздействието на тези „Кодекси за поведение“ преди ноември 2022 г.

Тази оценка ще се съсредоточи върху ефекта, който „Кодексите за поведение“ на SWIPO ще имат върху състоянието и конкурентоспособността на пазара на облачни услуги.