Вие сте тук

ЕК публикува карта с граничните пунктове на TEN-T пътната мрежа и Образец на удостоверение за работници в международния транспорт

Европейската комисия публикува карта с граничните пунктове на TEN-T пътната мрежа и Образец на удостоверение за работници в международния транспорт
02.04.2020

За улеснение на международните автомобилни превозвачи Европейската комисия публикува карта с граничните пунктове на TEN-T пътната мрежа.

Картата можете да откриете на следния линк: https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html.

За да се визуализират маршрутите и граничните пунктове от лявото меню се избира "Layers", след което "Border Crossing Points".

Публикуван е и образецът на Certificate for International Transport Workers (Образец на удостоверение за работници в международния транспорт). За по-бързото преминаване през граничните пунктове е препоръчително Сертификатът да бъде попълнен на официалния език на държавата, в която се влиза.

Документът е достъпен на всички език в ЕС на следния линк: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2020%3A096I%3AFULL.