Вие сте тук

COVID-19

23.12.2020

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ отмени забраната за полетите, излитащи от летища, разположени на територията на Обединеното кралство и Северна Ирландия до летищата, разположени на територията на Република България. Новите мерки са в сила от 12:00 часа на 23 декември 2020 г.

МТИТС одобри за финансиране първите 208 заявления на автобусни превозвачи
09.12.2020

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията одобри за финансиране първите 208 заявления на автобусни превозвачи, от първата оценителна сесия. Одобрените до момента заявления са на обща стойност близо 14 милиона лева. Средствата се отпускат по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Мерки към 02 декември 2020 г.
ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ
19.10.2020

  

Българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, могат да кандидатстват за финансова подкрепа от 10:00 ч. на 21.10.2020 г. до 17:00 ч. на 10.11.2020 г. Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg в ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

17.08.2020 г.
Нови ограничителни мерки срещу разпространението на Covid-19 в Сърбия
17.08.2020 г.
Актуална информация за мерките срещу разпространението на Covid – 19 в Гърция
Информация за начина на преминаване на граници и условията за пътуване
10.07.2020 г.
Актуални условия за влизане на територията на Словакия
08.07.2020 г.
Турция възобновява изискването за еднократно разрешително или ЕКМТ/СЕМТ разрешително
07.07.2020 г.
Актуална информация относно транзитнотo преминаване на международни пътнически превози през територията на Словения
07.07.2020 г.
Актуална информация, във връзка с мерките за извършване на международен превоз на пътници от/до и през територията на Турция
Актуална информация за полетното разписание на летище София
26.06.2020
26.06.2020 г.
Актуални мерки срещу разпространението на Covid-19 в Хърватия
26.06.2020 г.
Актуална информация за въведените мерки за справяне с Covid-19 в Словения
22.06.2020 г.
Актуална информация за транзитно преминаване на международни пътнически превози през територията на Словения
22.06.2020 г.
Удължава се валидността на въведените мерки в Хърватия
17.06.2020 г.
Удължават се сроковете на временните дерогации на документите, свързани с превоза на товари в рамките на ЕКМТ/СЕМТ квотата
Стартира паневропейски портал с информация за възобновяването на свободното движение и туризма
15.06.2020 г.
Стартира паневропейски портал с информация за възобновяването на свободното движение и туризма
04.06.2020
04.06.2020 г.
Актуална информация за въведените мерки за влизане и излизане в Косово
01.06.2020 г.
Актуална информация за въведените мерки за влизане и излизане в Беларус

Страници

Subscribe to COVID-19