Вие сте тук

Списък на допуснатите кандидати до устната част в конкурсите за членове на органите за управление на публичните предприятия в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията