Вие сте тук

Списък на допуснатите кандидати в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД, гр. София (трима представители на държавата) изготвен на основание чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

Списък на допуснатите кандидати в конкурса за избор на членове на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД, гр. София (трима представители на държавата) изготвен на основание чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия
  1. Михаил Светославов Благомиров;
  2. Иван Христов Димитриев;
  3. Христо Стоянов Ханджиев.