Вие сте тук

Списък на допуснатите кандидати в конкурсите за членове на органите за управление на публичните предприятия в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изготвен на основание чл. 46 от Правилника за прилагане на З

Списък на допуснатите кандидати в конкурсите за членове на органите за управление на публичните предприятия в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изготвен на основание чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия