Вие сте тук

Списък на допуснатите кандидати в конкурсите за членове на органите за управление на публичните предприятия в системата на МТИТС, изготвен на основание чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия