Вие сте тук

Със Заповед № РД-08-298/22.07.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията са одобрени изменения в обявата за провеждане на конкурс за избор на генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, одобрена с Заповед № РД-

Със Заповед № РД-08-298/22.07.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията са одобрени изменения в обявата за провеждане на конкурс за избор на генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, одобрена с Заповед № РД-08-295/16.07.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията