Вие сте тук

Конкурси за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия

09.06.2021
С Протокол № РД-08-217/09.06.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, открита с Протокол № РД-08-126/07.04.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
09.06.2021
С Протокол № РД-08-216/09.06.2021 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в качеството си на орган, който упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Летище София“ ЕАД, гр. София прекрати конкурсната процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД, открита с Протокол № РД-08-141/15.04.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Страници

Subscribe to Конкурси за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия