Вие сте тук

Споразумение между Министерството на транспорта на Република България и Федералното министерство на транспорта, строителството и градското развитие на Федерална република Германия

Споразумението между Министерството на транспорта на Република България и Федералното министерство на транспорта, строителството и градското развитие на Федерална република Германия представлява техническо изпълнение на Спогодбата от 12 юни 1996 г. между Правителството на Република България и Правителството на Федерална република Германия за облекчаване на трансграничния жизненоважен цивилен транспорт по време на кризисни периоди.  Целта на Спогодбата е да се подобри сътрудничество между съответните компетентни власти на договарящите се страни, отговорни в кризисни ситуации за планирането, подготовката и извършването на жизненоважни за снабдяването на населението и стопанството цивилни превози на хора и стоки.  Със Споразумението се постига улесняване преминаването на границите в кризисни ситуации.  Това се налага с цел бързо уреждане на формалностите при пресичане на граници в извънредни ситуации, които иначе са задължителни.  Споразумението се отнася за жизненоважните цивилни железопътни, автомобилни, въздушни, речни и морки превози. Прилага се и за транзитни превози през територията на една от договарящите се страни.

Споразумението и Анексите към него за прилагане на Спогодбата са съобразени с принципите и политиката на НАТО в областта на управлението при кризи.

С цел подобряване скоростта и ефикасността при предоставяне на хуманитарна помощ в случай на терористична атака, природно бедствие или катастрофа от технически характер през месец август 2009 г. се проведоха   двустранни преговори с делегация от Федерална република Германия, на които бяха  договорени промени в двустранното Споразумение.  През 2010 г.  предстои да бъдат подписани договорените промени.

Практически учения

I. В периода 20.10 – 03.11 2005 г.  се проведе  многонационално практическо учение за прилагане на Споразумението.  

Учението започна в гр. Познан, Полша, от където по определен маршрут тръгна товарен автомобил  с хуманитарна помощ. На втория етап от учението от гр. Дрезден, Германия до гр. Сегед, Унгария, жизненоважния цивилен товар  се придвижи с железопътен транспорт. Последния трети етап от  гр. Сегед до София отново  бе реализиран с автомобилен транспорт. Товара   пристигна в София съгласно сценария на 2 ноември 2005 г. За първи път в такъв тип учение е използван комбиниран транспорт.

Министерство на транспорта съвместно с митническите и гранични власти предприе действия за безпроблемно пресичане на българската граница от товарния автомобил при ГКПП Видин и придвижването до крайната точка на маршрута.

На 3 Ноември 2005 г. в сградата на Министерство на транспорта се  проведе конференция за анализ и оценка на завършилото учение. Участие взеха представители  на Германия, Полша, Чехия, Унгария и България. Всички участници бяха единодушни, че учените е проведено изключително успешно.

II.   В периода 19.07 - 06.08 2007 г.  се проведе  второто  практическо учение за прилагане на Споразумението. Съгласно предварително договорения сценарии на учението един двадесет футов контейнер  бе  превозен по следния маршрут: 

- от гр. Варна, България до гр. Русе, България с автомобилен транспорт

- от гр. Русе, България до гр. Будапеща, Унгария с речен транспорт

- от гр. Будапеща, Унгария до Велс, Австрия с железопътен транспорт

- от Велс, Австрия до Фрейзинг в региона на Мюнхен, Германия  с автомобилен транспорт

 Българската страна, респективно Министерство на транспорта изпълни  задължението си да наеме за срок от 30 дни един  двадесет футов контейнер, който да бъде превозен  от гр. Варна, България до гр. Будапеща, Унгария.    

На  проведената конференция за оценка и анализ на завършилото  учение  германската и българската  страна представиха подробни презентации за организацията, подготовката и извършеното по време на учението. Направен бе съвместен анализ и оценка   с цел усъвършенстване на организацията и процедурите при извършване на трансграничен  жизненоважен цивилен транспорт по време на кризисни периоди.  Учението като цяло беше оценено като успешно. За първи път в се използва вътрешноводен транспорт. Като голямо постижение /само един ден за организиране/ беше отчетена авиационната част от практическото учение с изпратената въздушната пратка /co-mail/ от София за Берлин.  Отчетена бе необходимостта от: подобряване на координацията между пълномощниците и транспортните компании извършващи превоза на жизненовожните стоки, намаляване на времето за организация на превоза и усъвършенстване на транспортните документи съгласно подписаните анекси към двустранното споразумение.

III. През месец април 2009 г. между България и Германия и с участието на транзитните страни Австрия, Чехия, Унгария и Словакия успешно се проведе третото практическо учение CLEX 09. Целта на учението бе както да се оттренира практическото изпълнение на Споразумението така и да се  тества Меморандума за разбирателство на НАТО относно улесняването на жизненоважния граждански трансграничен транспорт.

CLEX 09 стартира с отправено искане за помощ от България към Германия. Съгласно   договорения сценарии на учението един стандартен двадесет футов празен контейнер (TEU, Дължина 6058 мм., Широчина 2438 мм., Височина 2591 мм.) бе  превозен по следния маршрут:

- от гр. Лайпциг, Германия до гр. Гьор, Унгария с автомобилен и железопътен транспорт

- от гр. Гьор, Унгария до гр. Лом, България с речен транспорт   

 Българската страна, респективно Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира и осъществи превоза на контейнера с кораб по река Дунав от пристанище Гьор в Унгария до пристанище Лом в България и от Пристанище Лом до гр. Лайпциг, Германия с товарен автомобил.   Германската страна, респективно Министерство на транспорта, строителството и градското развитие осъществи превоза на контейнера от гр. Лайпциг, Германия до гр. Гьор, Унгария.

Участие в работата на НАТО

Експерти на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изпълнителните агенции, търговските дружества и държавните предприятия  активно участват в работата на Групата по транспорта /TG/ във формат вътрешноконтинентален транспорт, океанско корабоплаване и  гражданска авиация към Комитета по гражданско аварийно планиране /CEPC/ на НАТО.  

Групата по транспорта разглежда въпросите свързани с координиране използването на цивилните транспортни ресурси в случай на криза или война, сигурността на  всички видове транспорт и цивилна подкрепа за военните власти на НАТО.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията  има избрани трима експерти /по въпросите на гражданската авиация, железопътните превози и пристанищата/ към Групата по транспорта на CEPC на НАТО.

Гражданското планиране за извънредни ситуации включва следните пет основни направления:

- Гражданска подкрепа за военните операции на алианса съгласно чл. 5 на Вашингтонския договор 
- Подкрепа за операциите в отговор на кризи извън чл. 5
- Подкрепа за националните власти отговорни за извънредните ситуации
- Подкрепа за националните власти в защитата на населението от оръжията за масово поразяване
- Сътрудничество с партньорите

Освен изброените по-горе комитети, МТИТС участва  в работата и на Комитета на НАТО по управление на въздушното движение /NATMC/, Подкомитета за управление на честотите /FMSC/ и Центъра за компютърни инциденти на НАТО /NCIRC/

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Microsoft Office document icon Споразумение271.61 KB
Microsoft Office document icon Спогодба51.5 KB