Вие сте тук

Европейското цифрово десетилетие: Комисията започва консултации и дискусии относно цифровите принципи на ЕС

Цифров компас
25.05.2021

Публикувана е пътната карта и е стартирана обществената консултация за изготвяне на  набора от европейски цифрови принципи.

За информация: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2288 

Директен достъп до обществената консултация чрез регистрация:   https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalPrinciples2021

Консултацията, отворена до 2 септември 2021 г., има за цел да открие широк обществен дебат и да събере мнения от граждани, неправителствени организации и организации на гражданското общество, предприятия, администрации и всички заинтересовани страни. Тези принципи ще ръководят ЕС и държавите-членки при разработването на цифрови правила и разпоредби, които осигуряват ползите от цифровизацията за всички граждани. Приносите към обществената консултация ще бъдат включени в предложението на Комисията за съвместна междуинституционална декларация относно цифровите принципи на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Предложението се очаква до края на 2021 г.

Обществената консултация (необходима е регистрация) е в продължение на Съобщението за цифровото десетилетие от 9 март 2021 г. на ЕК относно формулирането на набор от принципи за насърчаване и отстояване на ценностите на ЕС в цифровото пространство.

„Справедлива и сигурна цифрова среда, която предлага възможности за всички. Това е нашият ангажимент. Цифровите принципи ще ръководят този европейски подход, ориентиран към човека, към цифровото и трябва да бъдат ориентир за бъдещи действия във всички области. Ето защо искаме да чуем  гражданите на ЕС. "  -  Маргрете Вестагер-изпълнителен вицепрезидент за  инициативата „Европа, готова  за цифровата епоха“

„Това е цифровото десетилетие на Европа и всеки трябва да бъде овластен да се възползва от цифровите решения за свързване, изследване, работа и осъществяване  на  амбиции, както онлайн, така и офлайн. Искаме да изготвим заедно  цифровите  принципи, върху които ще се изгради устойчива цифрова икономика и общество." - Тиери Бретън - Европейски комисар по вътрешен пазар