Вие сте тук

Обществена консултация и дискусионен форум за визията на ЕС за Цифрово десетилетие 2030

25.06.2021

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/consultation-discussion-forum-eus-2030-digital-decade-vision.

Консултацията е отворена до 3 август 2021 г. и  резултатите от нея  ще залегнат в бъдещо законодателно предложение (решение) на ЕК, което се очаква в края на септември – октомври, относно Програма за цифровите политики за 2030 г.

Голяма част от новото законодателство ще бъде посветена на многонационалните проекти като средство за ускоряване на цифровата трансформация и за целта ЕК желае в рамките на тази консултация да идентифицира ключовите политически действия, които биха стимулирали инвестиции и изпълнението на такива проекти.

Участието в консултацията ще даде възможност освен за изразяване на виждане по многонационалните проекти, да се изкажат мнения и по четирите основни приоритета, които цифровият компас очертава за 2030 – свързаност, цифрови умения, цифровизация на бизнеса и  на публичните услуги, но от гледна точка на националната специфика.

Консултацията

Форум за дискусия