Вие сте тук

Протокол от проведено на 23.01.2014 г. извънредно заседание на Обществените съвети по видове транспорт към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията