Вие сте тук

Протокол от второ работно заседание на Обществения експертен съвет по интернет управление, проведено на 19.05.2015 г. Съветът е създаден със заповед РД-08-192/09.04.2015 г., със задача да приеме изготвените от Работната група проект на документи „Принципи