Вие сте тук

Протоколи от проведените през м. април 2014 г. заседания на Обществените съвети в сектори „Автомобилен транспорт”, „Железопътен транспорт”, „Воден транспорт”, „Въздушен транспорт” и “Информационни технологии и съобщения”