Вие сте тук

Европейската комисия

Европейската комисия е изпълнителният орган на ЕС и представя интересите на Европа като цяло, а не интересите на отделните страни.
Терминът „Комисия“ се използва както за колегиума на комисарите, така и за цялата институция с централа в Брюксел, Белгия, и офиси в Брюксел и Люксембург. Комисията има офиси и във всички страни от ЕС – така наречените „представителства“.

Дейности на Комисията

Основните задачи на Комисията са да:

Редовни и извънредни заседания

Членовете на Комисията се срещат веднъж седмично – обикновено в сряда – в Брюксел.
Когато Парламентът провежда пленарните си заседания в Страсбург, комисарите обикновено се срещат там. Дневният ред на всяко заседание се определя от работната програма на Комисията.
Всяка точка от дневния ред се представя от комисаря, който отговаря за съответната област от политиката, след което целият екип взема колективно решение по въпроса. Заседанията и дебатите не са отворени за обществеността, но дневният ред и протоколите са достъпни.
Комисията заседава също при извънредни обстоятелства и когато в Съвета на министрите се обсъждат важни въпроси.