Вие сте тук

Покана за участие в инициативата Награди за проекти, WSIS Prizes 2021 от екипа на Световния форум за информационно общество (WSIS) и Международния съюз за далекосъобщения (ITU)

Покана за участие в инициативата Награди за проекти, WSIS Prizes 2021 от екипа на Световния форум за информационно общество (WSIS) и Международния съюз за далекосъобщения (ITU)

Екипът на Световния форум за информационно общество  (WSIS)  и Международния съюз за далекосъобщения (ITU) отправят покана за участие в инициативата Награди за проекти,  WSIS Prizes 2021.

Конкурсът е за проекти в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ),  с цел популяризираме  добрите ИКТ практики, които постигат целите за устойчиво развитие.

Краен срок за кандидатстване: 1 февруари 2021 г.

Изпратете проектите  си за конкурса за награди WSIS 2021 на www.wsis.org/prizes  

ФАЗИ НА КОНКУРСА

1. Първата фаза: Фаза за подаване

5 ноември 2020 г. – 1 февруари 2021 г. (Краен срок за последно подаване: 23:00 ч. Женева)

2. Втората фаза: Фаза за номиниране. Преглед на подадените проекти, което ще доведе до списък с 360 номинирани проекта.

1 февруари – 26 февруари 2021 г. (ще бъдат номинирани двадесет проекта за всяка категория )

3. Третата фаза: Публично онлайн гласуване (идентифициране на пет проекта за категория с най-голям брой гласове)

1 март – 31 март 2021 г. (Краен срок за гласуване на последния вот: 23:00 ч. Женева)

4. Четвъртата фаза: Избор на печеливши проекти от експертната група на ITU, което ще доведе до списък на печелившите проекти

1 април – 12 април 2021 г.

5. Петата фаза: Обявяване на победителите на публиката по време на церемонията по награждаването на WSIS 2021 на Форума на WSIS 2021 и  публикация „WSIS равносметка: истории за успеха 2021“, която представлява компилация от описания на 18-те печеливши проекта и 72 шампионски проекти.

Форумът на WSIS е една от най-големите годишни срещи на върха на много заинтересовани страни в света, посветени на ИКТ като сила за добро. Той се организира от Международния съюз по далекосъобщения (ITU) съвместно с ЮНЕСКО, УНКТАД и ПРООН в сътрудничество с още 28 агенции на ООН. Форумът предоставя международна платформа, където заинтересованите страни от публичния и частния сектор се събират, за да обсъждат, създават  мрежи и да правят равносметка за постиженията си.

Победителите ще бъдат обявени на специалната церемония по време на WSIS Forum 2021, ежегодно събитие, което събира  над 15 000 участници и над 500 лица, вземащи решения от 150 страни по света. Последната седмица ще се проведе от 17-21 май 2021 г. в Женева.