Вие сте тук

Одобрена е Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2021 г.

Одобрена е Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2021 г.

В изпълнение на чл. 9 от Договора между Държавата и НК „Железопътна инфраструктура” за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура, е разработена Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2021 г. (Приложение 2 към Договора). Програмата представлява един цялостен и структуриран документ, който обхваща всички аспекти от дейността на НКЖИ и подробно представя инвестиционните намерения на Компанията за настоящата година. Документът е одобрен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 28 април 2021 г.