Вие сте тук

Цифров растеж

Цифров растеж
Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Архитектура на електронното управление в Република България5.83 MB
PDF icon Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.1.48 MB
PDF icon Актуализирана Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.791.03 KB
PDF icon Концепция за регистрова реформа1.88 MB
PDF icon Бяла книга за изкуствения интелект1021.05 KB
PDF icon Нова промишлена стратегия за Европа599.79 KB
PDF icon Стратегия за европейско Гигабит общество720.71 KB
PDF icon Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение2.31 MB
PDF icon Пътната карта към Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение 907.91 KB
PDF icon Европейски кодекс за електронни съобщения2.67 MB
PDF icon 5G план за действие576.2 KB
PDF icon Актуализиран национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България"1.89 MB