Вие сте тук

Цифрова свързаност

Цифрова свързаност
Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon Архитектура на електронното управление в Република България5.83 MB
PDF icon Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.1.48 MB
PDF icon Актуализирана Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.791.03 KB
PDF icon Концепция за регистрова реформа1.88 MB
PDF icon Бяла книга за изкуствения интелект1021.05 KB
PDF icon Нова промишлена стратегия за Европа599.79 KB
PDF icon Стратегия за европейско Гигабит общество720.71 KB
PDF icon Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение2.31 MB
PDF icon Пътната карта към Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение 907.91 KB
PDF icon Европейски кодекс за електронни съобщения2.67 MB
PDF icon 5G план за действие576.2 KB
PDF icon Актуализиран национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България"1.89 MB
PDF icon Препоръка (ЕС) 2020/1307 относно общ инструментариум на Съюза с цел насърчаване на свързаността в подкрепа на икономическото възстановяване от кризата с COVID-19 в Съюза568.53 KB
PDF icon Насоки на ЕС относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разполагане на широколентови мрежи1.14 MB
PDF icon Национална стратегия за кибер сигурност "Киберустойчива България 2020"1.76 MB
PDF icon Приоритет 8 „Цифрова Свързаност“ на НПР България 2030663.95 KB
PDF icon Съобщение на ЕК относно „2030 Цифров компас: Европейският път за цифровото десетилетие“925.43 KB
PDF icon Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 г.1.52 MB
PDF icon Концепция за регистрова реформа към Стратегия за ЕУ 2019-2025 г.1.85 MB
PDF icon Регламент (ЕС) 2021/1237 на Комисията от 23 юли 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора16.86 MB