Вие сте тук

Предложение за райони, които да бъдат включени в инвестиционен проект за осигуряване на широколентов достъп в отдалечени и слабонаселени места